Disclaimer

Disclaimer voor Multimediaaccessoires.nl

1. Algemene Voorwaarden:
Door deze website (“Multimediaaccessoires.nl”) te bezoeken en/of producten of diensten van deze Site te kopen, stemt u in met de voorwaarden zoals uiteengezet in deze disclaimer. Als u het niet eens bent met deze voorwaarden, gebruik dan deze Site niet.

2. Productinformatie:
We streven ernaar om nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken over onze producten. We garanderen echter niet de nauwkeurigheid, volledigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid van de informatie en materialen die op deze Site worden gevonden voor een specifiek doel. De inhoud wordt alleen ter informatie verstrekt en mag niet worden beschouwd als professioneel advies.

3. Beschikbaarheid en Prijzen:
Alle producten en diensten zijn onderhevig aan beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om de prijzen en beschikbaarheid van producten zonder kennisgeving te wijzigen.

4. Externe Links:
Deze Site kan links bevatten naar websites van derden. Deze links worden verstrekt voor uw gemak. We onderschrijven of maken geen verklaringen over deze websites. Het bezoeken van deze externe sites is op eigen risico.

5. Beperking van Aansprakelijkheid:
In geen geval zal Multimediaaccessoires.nl of haar filialen aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade, of schade wegens verlies van winst, omzet, gegevens of gebruik, opgelopen door u of een derde partij, hetzij in een contractuele of onrechtmatige daad, voortkomend uit uw toegang tot, of gebruik van, deze Site of enige andere gelinkte website.

6. Vrijwaring:
U stemt ermee in om Multimediaaccessoires.nl te vrijwaren van alle claims, verliezen, schade, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven, inclusief maar niet beperkt tot juridische kosten, voortvloeiend uit uw gebruik of misbruik van de Site, schending van deze voorwaarden, of inbreuk op enig intellectueel eigendom of andere rechten.

7. Wijzigingen in de Disclaimer:
We behouden ons het recht voor om deze disclaimer op elk moment zonder kennisgeving te wijzigen, aan te vullen of te vervangen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina periodiek te controleren op wijzigingen.

8. Contactgegevens:
Als u vragen heeft over deze disclaimer, neem dan contact met ons op via info@multimediaaccessoires.nl.